นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ: อ. 27 ม.ค. 2552 @ 10:19 น.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการ GotoKnow Network Passport และได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ Healthy.in.th สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Email address และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย ม.อ. จะใช้อีเมลนี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับสมาชิกและอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกผู้ใช้ และในบางครั้ง ทาง ม.อ. อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากสมาชิกเพื่อปรับปรุงการใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีข้อมูลส่วนตัวเพียงบางส่วนที่ทางทีมงานผู้พัฒนาอาจจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะไว้ใน GotoKnow.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางเพื่อใช้รวบรวมสมาชิกในเว็บไซต์เครือข่ายของ GotoKnow Network Passport ได้แก่ GotoKnow.org Healthy.in.th และ Potals.in.th
  2. ม.อ. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP Address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชม Healthy.in.th เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกเก็บรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับความนิยมของบริการส่วนต่างใน Healthy.in.th
  3. ข้อมูลการเข้าใช้หรือเยี่ยมชม Healthy.in.th จะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่สมาชิกใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้ครั้งต่อไปโดยที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นสมาชิกจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน Healthy.in.th ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
  4. สมาชิกตกลงที่จะให้ ม.อ. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา Healthy.in.th เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการ Healthy.in.th ของสมาชิกแต่ละคน และความคิดเห็นที่สมาชิกบันทึกลงใน Healthy.in.th และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการ Healthy.in.th สมาชิกจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมาย
  5. สมาชิกอาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือข้อมูลสุขภาวะอื่นที่อยู่ภายนอก Healthy.in.th หากแต่ ม.อ. จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ และความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อันเกิดจากเว็บไซต์นั้นๆ อีกด้วย
เพื่อนแนะนำ : เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย, เราชนะรอบ 4, ยืมเงิน 3000 ด่วน, แอพผ่อนของ, กู้เงิน, สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อไม่เช็ค บูโรถูกกฎหมาย